Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Veiverių g. 87 (neišlikęs)

Seniūnija: 
Aleksoto
Gatvė: 
Veiverių g.
Namo nr.: 
89
Tipas: 
kiti pastatai

Tipas:

Pastatą statė: 
Juozas Gudiškis
Pastatą projektavo: 
Rostislovas Baublys
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama ir visuomeninė
Šaltiniai: 
KAA, F. 17, ap. 1, b. 35, lap. 168;
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso


Istorija. Dviejų aukštų namą 1939 m. Julijanavos kaime (dabar – Aleksotas) pastatė Juozas Gudiškis, pats gyvenęs gretimame name (dab. Veiverių g. 85). Išnuomojo jį Julijanavos pradžios mokyklai, kuri čia veikė maždaug iki 1962 m., kol persikėlė į mūrinį pastatą Bitininkų gatvėje. Po to mokykla remontuota, pritaikyta butams, pakeitus apkalimo lenteles išorė neteko raiškumo. Šį modernizmo stilistikos pastatą suprojektavo statybos technikas Rostislovas Baublys (1909-1996), baigęs Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą. (1944 m. jis pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Didžiojoje Britanijoje, 23 metus dirbo parlamento rūmų architektu restauratoriumi).

Architektūra. Mokyklos pastatas simetriškas, įėjimas – ašyje. Pirmame aukšte kairį sparną užimą 110 kv. m. salė, dešinį – klasė, rūbinė ir virtuvėlė. Antrame aukšte išdėstytos 4 klasės po 52-57 kv. m., prie laiptinės palikta 11,5 kv. m. mokytojų kambario patalpa. Iš laiptinės patenkama į kiemą, kuriame stovėjo pagalbinis trobesys su išvietėmis. Patalpas šildė krosnys. Stogas keturšlaitis, buvo dengtas skarda. Klasių ir salės langai fasaduose sugrupuoti po tris ir sudaro apvadais sujungtas horizontalias juostas. Joms priešpastatytos laiptinės angų vertikalės. Kartu su tarplangių „piliastrais“ jos išryškina šiek tiek priekin išsišovusį ir virš karnizo iškilusį laiptinės rizalitą. Virš pagrindinių durų įrengtas stogelis.

Kultūrinė vertė. Pastatas reikšmingas kaip modernizmo stilistikos medinėje architektūroje reprezentantas.

2015 m. pastatas nugriautas.