MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Paveldo tvarkybos reglamentai

  • 2010 m. gegužės 26 – 27 d. LR Seime vyko tarptautinė konferencija “Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika”, kurią, globojant Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, bendradarbiaudamas su Valstybine kultūros paveldo komisija, rengė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Tarptautinės konferencijos “Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika” rezoliucija formuoja gaires tolimesnei medinės architektūros paveldo apsaugai.

Programos tikslas - kryptingiau koordinuoti medinio paveldo saugojimą (priežiūra, tvarkyba ir naudojimas). Programa skirta ne tik etninės architektūros (kaimų, sodybų) išsaugojimo klausimams, bet ir miestų bei miestelių mediniams pastatams ir jų grupėms. Programa įgyvendinama iš bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kultūros paveldo Departamento vykdomoms Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldosaugos programoms. Medinių pastatų atkūrimui per 2005-2006 metus buvo numatyta 1,6 mln. lt.

Programa ragina skleisti informaciją apie medinio paveldo išskirtinumą bei skatina objektus atgaivinti, pagal galimybes pritaikyti turizmui. Tam, kad būtų išlaikytas medinio paveldo autentiškumas, atliekant remonto, restauravimo, pritaikymo ir atkūrimo darbus, būtina naudoti tradicines statybines medžiagas, jų apdorojimo būdus, pasitelkti amatus. Konstatuota, jog trūksta apžvalginių ir informacinių leidinių, kurie padėtų išsamiau susipažinti su unikaliais medinio paveldo objektais. Vietos bendruomenėse svarbu įtvirtinti nuostatą, kad medinis paveldas reprezentuoja vietinį tapatumą ir atskleidžia pasauliui Lietuvos kultūros savitumus.

 

Kartu su programa patvirtintas jos ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS, kuriame numatytos programos vykdymo kryptys:

  • Nustatytas prioritetas privačioje nuosavybėje esančių, tačiau prieinamų lankymui valstybės saugomų medinės architektūros objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimui;

  • 2008-2009 m. numatyta parengti medinio paveldo tvarkybos reglamentus;

  • Parengti metodinę medžiagą, skirtą Medinio paveldo objektų valdytojams, atliekantiems priežiūros ir pritaikymo darbus;

  • Organizuoti tradicinių amatų, reikalingų Medinio paveldo tvarkybos darbams atlikti, mokymus (seminarus).

 

Pagal ją Vilniuje numatoma išsaugoti medinės architektūros kompleksus (vietoves, statinių grupes) ir jų aplinką bei vertingus pavienius medinius pastatus, siekiant iliustruoti visapusišką miesto medinės architektūros, kaip sudėtinės miesto kultūros dalies, vaizdą. Siūlomi trys principiniai medinės architektūros apsaugos metodai: statinio apsauga vietoje (in situ), perkeliant į naują vietą arba detalios informacijos apie objektą išsaugojimas. Vilniaus miesto centrinėje dalyje išlikę apie 2 tūkst. Medinių pastatų. Medinė architektūra dominuoja Žvėryno, Šnipiškių, Markučių ir Naujininkų istorinėse teritorijose. Numatoma saugoti apie 200 medinės architektūros paveldo objektų (108 iš jų išsidėstę Žvėryne). Planuota įkurti Medžio kultūros centrą (muziejų).