MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Knygos apie medinį paveldą

KNYGOS APIE MEDINĮ PAVELDĄ:

 


 Wood in Lithuanian Architecture / Medis Lietuvos architektūroje

"Kokie bruožai būdingi įvairių laikotarpių ir tipologijų medinės architektūros pastatms Lietuvoje? Kaip medinės architektūros išraiškos kaitą lėmė kultūriniai, gamtiniai, socialiniai, technologijų evoliucijos veiksniai? KOkia medžio reikšmė Lietuvos šiuolaikinėje architektūroje?"

"Paroda ir katalogas glaustai pristato medinės architektūros Lietuvoje įvairovę, nagrinėja būdingiausius ir originaliausius medinės architektūros pavyzdžius".

   
Medinės architektūros paveldas Lietuvoje (Wooden Heritage in Lithuania)
Knygoje publikuojami specialistų parengti straipsniai apie medines bažnyčias, sinagogas, cerkves, koplytstulpius, kryždirbystės tradicijas, medinius dvarus, senųjų kaimų, istorinių miestų ir kurortų architektūrą, Klaipėdos krašto medinius pastatus.
Medinė architektūra Lietuvoje

 11 straipsnių įvairių sričių žinovų parašytas leidinys, skirtas besidomintiems mediniu kultūros paveldu, apžvelgiantis ir pristatantis medinį paveldą Lietuvoje, nuo kaimo sodybų iki sakralinės architektūros.

   

A.Jankevičienė. Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės

"Lietuvoje nuo seno statytos medinės bažnyčios,
koplyčios ir varpinės yra reikšminga tautos kultūros
paveldo dalis. Tai ne tik nuostabūs architektūros
kūriniai, bet ir neįkainojami mūsų p