MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Knygos apie medinį paveldą

KNYGOS APIE MEDINĮ PAVELDĄ:

 


 Wood in Lithuanian Architecture / Medis Lietuvos architektūroje

"Kokie bruožai būdingi įvairių laikotarpių ir tipologijų medinės architektūros pastatms Lietuvoje? Kaip medinės architektūros išraiškos kaitą lėmė kultūriniai, gamtiniai, socialiniai, technologijų evoliucijos veiksniai? KOkia medžio reikšmė Lietuvos šiuolaikinėje architektūroje?"

"Paroda ir katalogas glaustai pristato medinės architektūros Lietuvoje įvairovę, nagrinėja būdingiausius ir originaliausius medinės architektūros pavyzdžius".

   
Medinės architektūros paveldas Lietuvoje (Wooden Heritage in Lithuania)
Knygoje publikuojami specialistų parengti straipsniai apie medines bažnyčias, sinagogas, cerkves, koplytstulpius, kryždirbystės tradicijas, medinius dvarus, senųjų kaimų, istorinių miestų ir kurortų architektūrą, Klaipėdos krašto medinius pastatus.
Medinė architektūra Lietuvoje

 11 straipsnių įvairių sričių žinovų parašytas leidinys, skirtas besidomintiems mediniu kultūros paveldu, apžvelgiantis ir pristatantis medinį paveldą Lietuvoje, nuo kaimo sodybų iki sakralinės architektūros.

   

A.Jankevičienė. Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės

"Lietuvoje nuo seno statytos medinės bažnyčios,
koplyčios ir varpinės yra reikšminga tautos kultūros
paveldo dalis. Tai ne tik nuostabūs architektūros
kūriniai, bet ir neįkainojami mūsų protėvių
dvasinės kultūros paminklai, artimai susiję su
jų buitimi".
   
Rytų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra
"Senosios aukštaitiškos sodybos, vaizdžiai ir patogiai
išsidėsčiusios kalvotame kraštovaizdyje, dar mena, byloja apie žmogaus ir gamtos darną, paprastumo
vertę, grožio ir naudos vienovę, tradicijos dvelksmą".
   
 
Mažosios Lietuvos tradicinė kaimo architektūra
"Norintys išsaugoti Mažosios Lietuvos kaimų
tradicinės architektūros bruožus žmonės turi
atsižvelgti į kiekvienos konkrečios vietovės senųjų
pastatų ypatybes, jos buvusį pobūdį (ar ten gyveno
laukininkai, žvejai, pievininkai ar kiti), į lokalines
senesnių statybų ypatybes".
   
Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra 
 "Suinteresuotam skaitytojui, statytojui ir projektuotojui, kuris vienokiu ar kitokiu būdu susijęs su etnoarchitektūros paveldu arba naujomis
statybomis saugomose teritorijose, kaimuose ir
gyvenvietėse, naujai kuriamuose vienkiemiuose
galbūt pravers patarimai ir rekomendacijos, kurie
padės išsaugoti tai, kas dar išlikę, arba pasirinkti
teisingą sprendimą projektuojant ir statant naujus
pastatus".
 
   
Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra
   "Šio leidinio tikslas supažindinti su turtingu,
bet mažai tyrinėtu Suvalkijos (Sūduvos) etninės
architektūros paveldu (kaimų kūrimosi raida, sodybų savitumu, statinių architektūra, tipologiniais
bruožais), taip pat paskatinti prisiminti senąsias
trobesių statymo, puošimo tradicijas. Leidinys
galėtų pasitarnauti ir kaip parankinė priemonė
projektuojant naujus statinius, skirtus tiems, kurie
pasiryžtų puoselėti, kūrybiškai interpretuoti senojo
Sūduvos kaimo architektūrą".
   
Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra
"Tradicinės dzūkų architektūros pažinimui skirta
studija, tikimės, padės norintiems gyventi, projektuoti ir statyti panašiai, kaip tai darė šio krašto senoliai. Tai yra, išsaugant ryšį su gamta, tautine tapatybe, patiriant tyrą vakaro gerumą, stebint saulėlydį iš drožinėto prieangio, kvepiant darželio mėtoms".
 
   
Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra
   "Šis leidinys skirtas supažindinti su Vakarų
Aukštaitijos statybos tradicijomis ir padrąsinti
tuos, kurie ryšis praeities kartų sukauptame
patyrime ieškoti atspirties ir įkvėpimo kūrybai,
pasisemti išminties ir drąsos kurti bei gyventi
savą, tikrą, nepamėgdžiotą, nenusižiūrėtą svetur
gyvenimą".
   

Kaimo statyba: Rytų Aukštaitija. Rytų Aukštaitijos architektūros pavyzdžių katalogas

 "Rytų Aukštaitijos tradicinė statyba atspindi mūsų krašto kultūrinį identitetą ir yra neatsiejama Europos kultūros paveldo dalis. Visiems mums svarbu, kad savita kaimo vietovių architektūra išliktų ir būtų gyva klasika, o ne nykstanti istorija. Šis leidinys – tai minčių ir idėjų rinkinys apie tai, kaip žengdami koja kojon su moderniu gyvenimu galėtume išsaugoti trapią ir be galo vertingą savastį".

 

 

 

Kuršių Nerijos tradicinė architektūra. Studija ir rekomendacijos pastatų savininkams ir statytojams
"Ši studija apima labai platų Kuršių nerijos architektūros raidos laikotarpį – nuo seniausių laikų tradicinės
žvejo sodybos iki šių dienų architektūrinių inovacijų".
   
Uno Söderberg, Henrik Kjellberg. Ręsti namai. Priežiūra ir restauravimas.

 

Švedijos meistrų patirtis apie ręstų namų statybą ir priežiūrą.

   

 

FOTOALBUMAI, PRISTATANTYS ATSKIRŲ MIESTŲ MEDINĮ PAVELDĄ:

 

 Medinis Vilnius
"Fotografas A. Surgailis fotografuoti medinį Vilniaus architektūros paveldą pradėjo dar 2005 m. Autorius iškėlė du esminius klausimus: koks ir kodėl? Ieškant atsakymų gimė daugiau nei 1000 nuotraukų.

Kartu su albumu „Medinis Vilnius“, kaip su patikimu vadovu, keliaukite po Vilniaus gatveles ir pamatykite tai, ko greitai gali nebelikti".

   
Medinis Kaunas 

"Kaune dar yra išlikę nemažai medinių pastatų – bajorų dvarelių, drožiniais dekoruotų Naujamiesčio namų, sodybinių namukų ir vilų Žaliakalnyje, kuklių darbinių namelių Šančiuose, buvusių vasarnamių Aukštojoje Panemunėje, charakteringų Vilijampolės žydų trobesių. Daugelis medinukų statyti XX a. pirmoje pusėje, esama ir senesnių, suręstų XIX a. pabaigoje".

--

Andrius Surgailis už šio albumo fotografijas ir apipavidalinimą Lietuvos Rspublikos knygos meno konkurse „Vilnius 2008“ buvo apdovanotas diplomu.

   


Mediniai Druskininkai
Druskininkų medinė architektūra skaičiuoja ilgesnį nei šimto metų amžių, joje atsispindi kurorto istorijos vingiai.(...) Tai vertinga istorinio Druskininkų paveldo dalis, liudijanti pamirštą klestėjimo metą, daugiataučio, kosmopolitinio kurorto gyvenimą"