MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Teisiniai dokumentai

Skiltyje pateikiamos nuorodos į svarbiausius tarptautinius paveldosaugos dokumentus, skirtus medinei architektūrai bei į aktualius Lietuvos institucijų (Kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, etc.) dokumentus, skirtus medinės architektūros apsaugai.