Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Maršrutai

Tyrinėjant medinę miestų architektūrą, atrasta daug įvairiomis vertėmis (architektūrine, istorine, memorialine) pasižyminčių pastatų, kuriuos verta išskirti bendrame medinės miesto architektūros kontekste. Vien skirtingose Kauno miesto teritorijose galima aptikti unikalių, konkrečiam rajonui būdingų, pastatų. Siekiant plačiau supažindinti su medinio paveldo įvairove, sukurti skirtingų Kauno miesto teritorijų maršrutai - Žaliakalnyje, Žemuosiuose Šančiuose bei Panemunėje. Žaliakalnyje kviečiame pasidomėti pastatais, kuriuose gyveno XX a. pirmosios pusės Lietuvos inteligentai, kūrėjai, žymūs visuomenės veikėjai. Panemunėje pristatoma senojoje miesto dalyje - Vaidoto gatvėje vyraujantys mediniai pastatai, taip pat - buvusios vasarvietės teritorijos mediniai vasarnamiai, vilos. Žemuosiuose Šančiuose išskirti tik šiam rajonui būdingi mediniai XIX a. pb. geležinkeliečių bei kariškių namai. Taip pat pristatomi senųjų, sodybinio tipo namų pavyzdžiai. Kadangi dėl vykdomų remontų, įvairių pakeitimų, o kartais ir nepriežiūros, medinių pastatų būklė bei vaizdas nuolat kinta, maršrutuose pateikiamos įvairaus laikotarpio nuotraukos, atrasti pastatų planai, ikonografija. Taip siekiama parodyti ne tik medinio paveldo įvairovę, bet ir bėgant laikui besikeičiančius objektus, o kartu ir kintantį miesto vaizdą.

Virtualus Panemunės maršrutas pristato įdomiausius, skirtingų tipų medinius rajono namus. Vaidoto gatvėje aptiksime ne vieną XX a. pr. miestiečių namų tipo pastatą, į kultūros vertybių registrą įtrauktą žymaus miškininko, mokslininko Antano Kvedaro namą. Buvusio kurorto dalyje pamatysime įspūdingų vasarnamių, vilų, tarpukario Lietuvos kariuomenės veikėjams priklausiusių namų.

Žemųjų Šančių medinės architektūros maršrutą sudaro čia paplitusių skirtingų pastatų tipų pavyzdžiai. Maršrute atrasime XIX a. geležinkeliečių bei kariškių namų, XX a. pr. sodybinių namukų, buvusių krautuvėlių. Dėl įvairių pertvarkymų, remontų, mediniai namai nuolat kinta. Maršrute pateikiamos pastatų fotografijos, o šalia – atrasti namų brėžiniai, ikonografija. Taip atsiskleidžia medinių Šančių namų kaita.

Žaliakalnyje iki šiol išlikęs ne vienas medinis namas, kurio istorija skiriasi nuo eilinio medinuko, kadangi tarpukariu čia namus statėsi Kauno elito atstovai. Virtualus maršrutas suteikia galimybę neišeinant iš namų apžiūrėti medinius Žaliakalnio namus, kuriuos statėsi ar nuomojosi žymūs Lietuvos visuomenės veikėjai, kūrėjai. Atrasime kalvos šlaite suręstą kompozitoriaus Juozo Gruodžio namą, apžiūrėsime namus, kuriuose gyveno žymusis keliautojas Matas Šalčius, tapytojai Jonas Šileika bei Viktoras Vizgirda ir kiti. Maršrute taip pat pristatomi mediniai namai, kuriuose šiuo metu įrengti memorialiniai muziejai, skirti ten gyvenusių žmonių atminimui.