Kauno
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

B. Sruogos g. 21

Seniūnija: 
Gričiupio
Gatvė: 
B. Sruogos g.
Namo nr.: 
21
Tipas: 
modernūs kotedžai

Tipas:

Pastatą statė: 
Balys Sruoga
Pastatą projektavo: 
Vladimiras Zubovas
Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
gyvenama
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
2011 m., Eglė Každailytė
Autentiškas namas
Tinkamai tvarkomas


Istorija. Namą pasistatė ir jame gyveno rašytojas Balys Sruoga su šeima. Dabar čia – jo memorialinis muziejus:(http://www.muziejai.lt/kaunas/sruogu_muz.htm; Balys Sruoga (1896–1947 – lietuvių poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. 1912 m. pradėjo spausdinti savo kūrinius.1914 m. įstojo į Petrapilio Miškų institutą. Po metų perėjo į Petrapilio Universiteto Istorijos – filologijos fakultetą. Šalia studijų, domėjosi teatru, dalyvavo lietuviškuose vaidinimuose. 1916 m. perėjo į Maskvos universitetą studijuoti literatūros. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, kurį laiką dirbo mokytoju Vilniuje. Vėliau persikėlė į Kauną, kur dirbo Spaudos biure, Lietuvos dienraščio redakcijoje, rašė daug publicistinių straipsnių.   B. Sruoga buvo vienas iš satyrinio „Vilkolakio“ teatro organizatorių, rašė teatrui scenos veikalus. Vėliau rašytojas įsitraukė ir į politinę veiklą: su „Santaros“ grupe kandidatavo rinkimuose į seimą, dalyvavo Šaulių sąjungos, Meno kūrėjų draugijos, Žurnalistų sąjungos veikloje. 1921 m. B.Sruoga išvyko į Miuncheno universitetą. Studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas. 1924 m. apgynė disertaciją iš lietuvių tautosakos ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, dėstė Kauno universitete Humanitarinių Mokslų fakultete rusų literatūrą, pasaulinio teatro kursą, įsteigė teatro Seminarą, o kiek vėliau ir akademinę dramos studiją. Greta universitetinio darbo B.Sruoga skelbė spaudoje daug literatūros ir teatro kritikos straipsnių. 1930 m. pasirodė pirmosios B.Sruogos dramos. 1939 m. kartu su Humanitarinių mokslų fakultetu rašytojas persikėlė į Vilnių, tęsė universitetinį darbą. Sovietų okupacijos metu, dalyvavo pogrindžio spaudoje. 1943 m. B.Sruoga buvo suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą prie Dancigo. 1945 m., grįžęs į Lietuvą, vėl dėstė Vilniaus universitete. B.Sruoga mirė 1947 m. spalio 16d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.

Architektūra ir kultūrinė vertė. Vieno aukšto. su mansarda, veranda ir balkonu Balio ir Vandos Sruogų namas statytas 1938 m. Architektas - Vladimiras Zubovas. Aiškios ir lakoniškos išvaizdos name atsiskleidžia modernistinės architektūros principų taikymą medinėje architektūroje. Pastato vertingosios plačiau aprašytos Kultūros vertybių registre.