Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto g. 49

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vytauto g.
Namo nr.: 
49
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
gyvenama ir komercinė
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3483, VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2574
Paveldosauginis statusas: 
pastatas paskelbtas valstybės saugomu
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas iki 1901 m. 1901, 1911 m. valdytojas Kelčevskis, tarpukariu (1924, 1932 m.) J. Ašako (Józef Ashako). Iš pastarojo namas nacionalizuotas 1941 m. kartu su gretimu Vytauto g. 47 namu.

 

Literatūra ir šaltiniai

Namo Vytauto g. 47 (buv. Witoldowa 47, Józef Ashako) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1932 m. statybos projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3483

Vytauto g. 47 nacionalizavimo byla (Vytauto g-vė Nr. 47, Juozas Ašaka). 1941–1943 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2574

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Vytauto 49. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

VĖLYVIENĖ, R. Vytauto g. 49. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, 2000 m., S591

MACIJAUSKAS, J., CAD&F Projektservisas. Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., Vytauto g. 49. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 2006 m. Užsakovas: Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamentas, MA-79

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, 7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F. 2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: