Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto g. 44B

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vytauto g.
Namo nr.: 
44B
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
M. Gerdovskis ?
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4083, LCVA, f. 64, ap. 9, b. 7063, VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2567
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas 1901 – 1904 m.

 

Literatūra ir šaltiniai

Pagalbinio pastato Vytauto g. 44 sklype 1904 m. projektas (statytojas M. Gerdovskis). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4083

Namo Vytauto g. 44 (Witoldowa 32, Jan Bogdan) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1929 m. sklypo planas, LCVA, f. 64, ap. 9, b. 7063

Pastatų nacionalizavimo byla (Vytauto 36, Kališevskis Albinas.). 1941–1942 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2567

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Vytauto  44. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: