Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto g. 40

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vytauto g.
Namo nr.: 
40
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Dechteriov
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4647, LCVA , f. 64, ap. 9, b. 2334
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą


Pastatytas 1909–1911 m. (statytojas Dechteriov)

Literatūra ir šaltiniai

Namo Vytauto g. 40 vietoje 1909 m. projektas (statytojas Dechteriov; neįgyvendintas). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4647

Namo Vytauto g. 38, 40 (buv. Witoldowa/ Moniuszki 30a/4, Połonis Józef) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla. 1928 m.  situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 2334

JARUTIS, R., ŽVIRBLIENĖ, M., RIBOKAITĖ, O. Vytauto g. išklotinė. Fotogrametriniai apmatavimai. 1990 m. VRVA, 1556-11

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Vytauto 40. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

ČEKANAVIČIUS, D., STANKEVIČIUS, Ž., BREZGYS, V. Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., S. Moniuškos g. 8, Vytauto g. 40. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 2002 m.

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, 7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F. 2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: