Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Sėlių g. 27A

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Sėlių g.
Namo nr.: 
27A
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
I. Lipinskis
Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4929, 5692; LCVA, f. 64, ap. 9, b. 1837; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1868
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra paveldo objekto apsaugos zonoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas XIX a. pab. – XX a. pr. (iki 1910 m.)

Literatūra ir šaltiniai

Sėlių g. 27A 1911-1912 m.  laiptinės į mansardą įrengimo projektas (inž. I. Ravickis, valdytojas I. Lipinskis. LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5692

Mūrinio namo Sėlių g. 27 1910 m. projektas (statytojas I. Lipinskis). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4929

Sėlių g. 27A (róg ul. Sołtańskiej i Niedzwiedziej 23/1, Ignacy Lipiński) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, medinio 1 a. namo 1925 m. situacijos planas. LCVA, f. 64, ap. 9, b. 1837

Sėlių g. 27, 27A nacionalizavimo byla (Sielių g-vė, Mietkovskiai Jonas ir Stefanija). 1941–1942 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1868

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Sėlių 27/Lokių 1. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

Ikonografija: