Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Treniotos g. 31

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Treniotos g.
Namo nr.: 
31
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
S. Kalina
Pastatą projektavo: 
Antonas Filipovičius-Dubovikas
Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5233
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas 1911 m.

Literatūra ir šaltiniai

1 a. su mezoninu namo Treniotos g. 31 1911 m. A. Filipovičiaus Duboviko projektas (statytojas -  S. Kalina). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5233

BIGELIENĖ, S. Tvora Treniotos g. 31. Supaprastintas projektas. 2011 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla A. Treniotos 27. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: