Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Treniotos g. 26

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Treniotos g.
Namo nr.: 
26
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Vasilij Filipov
Pastatą projektavo: 
F. Zamblovskis
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5817; LCVA, f. 64, ap. 9, b. 1883
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas pagal 1912 m. inž. F. Zamblovskio projektą

Literatūra ir šaltiniai

Medinio 2 a. namo Treniotos g. 26 1912 m. F. Zamblovskio projektas. LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5817

Treniotos g. 26 (Stara 22, B. Filipow) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1925 m. situacijos planas. LCVA, f. 64, ap. 9, b. 1883

BUITKUS, R. Treniotos g. 26-4 buto perplanavimas. Paprastasis remontas. 2011 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas,

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Treniotos 26. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: