Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Treniotos g. 17

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Treniotos g.
Namo nr.: 
17
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Tekla Minkiewiczowa
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3066
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas 1937 m.

Literatūra ir šaltiniai

Treniotos g. 17 (Stara 17, Amalja Arefjewa, Tekla Minkiewiczowa) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3066

Ikonografija: 
Dokumentai: