Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Treniotos g. 18

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Treniotos g.
Namo nr.: 
18
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 1879
Paveldosauginis statusas: 
pastatas paskelbtas valstybės saugomu
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas XIX pab. – 1910 m.

Literatūra ir šaltiniai

Treniotos g. 16 (Stara 16, Wilhelmina Prawosudowiczowa). Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla. 1929 m. situacijos planas.   LCVA , f. 64, ap. 9, b. 1879

Treniotos g. 18 (Treniotos 16, Elena Malunovičienė) nacionalizavimo byla. 1941–1942 m. VRVA, f. 761, ap.15, b. 2229

Treniotos g. 18 apmatavimai. Atliko VDA architektūros katedros studentai (vad. M. Ptašek). Kultūros paveldo centro archyvas

VĖLYVIENĖ, R. Namas Treniotos g. 18. Kultūros vertuybės pagrindinis dosjė. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, S621, 2001 m.

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Treniotos 18. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: