Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Treniotos g. 16

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Treniotos g.
Namo nr.: 
16
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5171, 5704; LCVA , f. 64, ap. 9, b. 1877
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas XIX pab. – 1911 m. (tikėtina, jog iki 1901 m.)

 Literatūra ir šaltiniai

Kiemo pastato Treniotos g. 16 1911 m. A. Filipovičiaus Duboviko projektas (statytojas - E. Stachovska). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5171

Kiemo pastato Treniotos g. 16 1912 m. A. Filipovičiaus Duboviko projektas (statytojas - E. Stachovska). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5704

Treniotos g. 16 (Stara 14, Helena Stachowska. Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla. 1926 m. situacijos planas.   LCVA , f. 64, ap. 9, b. 1877

KNEIŽIENĖ, Vilnė. Pastatas Vilniuje, Treniotos 16-2, 4. Paminklotvarkos sąlygos. 1997 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, 1658

PUZINAITĖ, Milda. Daugiabučio gyvenamo namo buto Treniotos g. 16-4 Vilniuje kapitalinis remontas. 2015 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-2187

PAMERNECKIS, G. Daugiabučio gyvenamo namo Treniotos g. 16 butoNr. 5  Vilniuje rekonstravimo projektas. 2015 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-2316

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Treniotos 16. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: 
1997 m. fotografija iš paminklotvarkos sąlygų, 1658