Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Treniotos g. 8

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Treniotos g.
Namo nr.: 
8
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Julija Arciš (Arcišova) ?
Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
VRVA, f. 761, ap.15, b. 2225
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas XIX a. pab. – 1910 m. 1932 m. pirko našlė Stanislava Korelkina. 1941 m. iš jos abu namai nacionalizuoti

Literatūra ir šaltiniai

Pastatų Vilniuje Treniotos g. 8 (Treniotos g-vė 6, Korelkina Stanislava) nacionalizavimo byla. 1941–1942 m. VRVA, f. 761, ap.15, b. 2225

OLŠAUSKIENĖ, J. Gyvenamas namas Vilnius, Treniotos 8. Paminklotvarkos sąlygos. Vilnius, 1995 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, 857

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Treniotos 8. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: