Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

S. Moniuškos g. 39

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
S. Moniuškos g.
Namo nr.: 
39
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 987, 3485; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1315
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Pastatytas XIX a. pab. – 1910 m.

Literatūra ir šaltiniai

S. Moniuškos g. 39 (Moniuszki 33, Iwanowicz Ignacy) Vilniaus miesto magistrato  technikos skyriaus byla. 1929 m. situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 984

S. Moniuškos g. 39 (Moniuszki 33, Hawsowiczowa Józefa) Vilniaus miesto magistrato  technikos skyriaus byla. 1932 m. J. Python ūkinio pastato projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3485

S. Moniuškos g. 39 nacionalizavimo byla (Moniuškos g-vė 33, Havsovičienė Juzė). 1940–1942 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1315

BILYTĖ, Ilona. Gyvenamo namo Moniuškos g. 39-6, Vilniuje paminklotvarkos sąlygos. 1996 m.

DABAŠINSKAITĖ, V. 5-to buto S. Moniuškos g. 39 paprastasis remontas įrengiant pastogėje gyvenamąsias patalpas. 2013 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-1328

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Moniuškos 39. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: