Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Kęstučio g. 22

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Kęstučio g.
Namo nr.: 
22
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Zausailova, Mikelevič (Miekielewicz)
Pastatą projektavo: 
Dombrovskis, Dubovikas
Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
gyvenama ir komercinė
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3987, 3999, 6015; LCVA , f. 64, ap. 9, b. 8350; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 944
Paveldosauginis statusas: 
pastatas paskelbtas valstybės saugomu
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Kęstučio g. 22 korpuso prie S. Moniuškos gatvės 1903 m. Dombrovskio projektas  (statytojas - Anton Mikelevič). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3987

Kęstučio g. 22 korpuso Kęstučio g. korpuso 1903 m. mansardos įrengimo A. Filipovičiaus Duboviko projektas  (statytojas - Anton Mikelevič). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3999

Kęstučio g. 22 namo 1913-14 m. byla. LVIA, f. 938, ap. 4, b. 6015

Pastato Kęstučio g. 22 (Giedyminowska 22, Mikielewicz, Zofja) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 8350

Namo Kęstučio g. 22 (Kęstučio g-vė 22, Mikielewičienė, Zofija) nacionalizavimo byla.  1940–1943 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 944

Kęstučio g. 22 apmatavimai. Atliko VDA architektūros katedros studentai (vad. M. Ptašek). Kultūros paveldo centro archyvas

Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., Kęstučio g. 22 architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 2008 m. CAD&F Projektservisas. Užsakovas: Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamentas
KAZLAUSKIENĖ, D. Buto Nr. 8, Kęstučio g. 22/ S. Moniuškos g. 28, Vilniuje, žvalgomieji architektūros tyrimai

PUZINAITĖ, Milda. Kęstučio g. 22-8, Vilniuje paprastojo remonto projektas. 2013 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas TP-1261

ZILINSKAS, Robertas, ŠALTENIS, Julius. Gyvenamojo namo Kęstučio g. 22, Vilniuje, buto Nr. 10 tvarkybos darbų projektas. 2016 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-2541

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla A. Kęstučio 22. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Pastaba: 

Pastatytas keliais etapais 1898-1914 m.

Ikonografija: