Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Latvių g. 28

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Latvių g.
Namo nr.: 
28
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Aleksandas ir Helena Wegner
Pastatą projektavo: 
Marijan Trojan
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 4131; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1075
Paveldosauginis statusas: 
pastatas pasiūlytas įrašyti į KV registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Medinio 1a. namo Latvių g. 28 (Dzielna 28, Aleksander i Helena Wegnerowie) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1935 m. M. Trojan projektas,  LCVA , f. 64, ap. 9, b. 4131

Namo nacionalizavimo byla (Latvių g-vė 28, Aleksandras Vegneris). 1941–1944 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1075

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Była Latvių 28. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: 
2010 m. R. Kepežinskienės fotografija
Dokumentai: