Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto g. 63

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vytauto g.
Namo nr.: 
63
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Mawrykin
Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
gyvenama ir komercinė
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 2339, 7280; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2578
Paveldosauginis statusas: 
pastatas paskelbtas savivaldybės saugomu
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Name iki Pirmojo pasaulinio karo veikė aludė, tarpukariu matų ir svorių d-vė (VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, l. 58)

 

Literatūra ir šaltiniai

Namų Vytauto g. 61, 63 (Witoldowa 55, Lukasz Mawrykin) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1925 m. situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 2339

Namų Vytauto g. 61, 63 (Witoldowa 55/Dzielna 4, Stefanja Mawrykinowa, Barbara Szylcowa, Elżbieta Rutkiewiczowa) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1930 m. situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 7280

Vytauto g. 63 nacionalizavimo byla (Vytauto g-vė Nr. 55b, Daug4la Vaclovas). 1941–1943 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2578

JARUTIS, R., ŽVIRBLIENĖ, M., RIBOKAITĖ, O. Vytauto g. išklotinė. Fotogrametriniai apmatavimai. 1990 m. VRVA, 1556-11

Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., Vytauto g. 63. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 2006 m. CAD&F Projektservisas. Užsakovas: Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamentas

ZILINSKAS, R, KERTINAUSKIENĖ, L. Vilnius, Vytauto g. 63. Gyvanamojo namo (S570) patalpų paprastasis remontas. 2006 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-66

KALMANTIENĖ, Janina. Pastato Vytauto g. 63 remontas. 2006 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-70

JAVTOKĖ, Irma. Gyvanamojo namo Vytauto g. 63, Vilniuje padalimino į atskirus turtinius vienetus atliekannt kapitalinį remontą projektas. 2014 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, TP-1955

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Vytauto 63. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, 7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F. 2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: