Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto g. 51

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vytauto g.
Namo nr.: 
51
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Paskirtis: 
gyvenama ir komercinė
Šaltiniai: 
VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2575
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Vytauto g. 51 nacionalizavimo byla (Vytauto g-vė Nr. 51, Rudzinskis Jonas, Rudzinskaitė Marija). 1941–1942 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 2575

JARUTIS, R., ŽVIRBLIENĖ, M., RIBOKAITĖ, O. Vytauto g. išklotinė. Fotogrametriniai apmatavimai. 1990 m. VRVA, 1556-11

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, KAZLAUSKIENĖ, Dalia. Sklypas ir gyvenamas namas Vytauto g. 51/3 paminklotvarkos sąlygos. 1999 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, 2432, 2432a

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Vytauto 51. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

STABRAUSKAS, A. Mediniai Žvėryno namai (3): Vytauto g. 51 (nuotraukos) http://alkas.lt/2017/05/22/mediniai-zveryno-namai-3-vytauto-g-51-nuotraukos/

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, 7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F. 2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Pastaba: 

Namas perstatytas 2017 m. išsaugant dalį karkaso, iš dalies atkuriant apdailą

Ikonografija: 
Dokumentai: