Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto g. 50

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vytauto g.
Namo nr.: 
50
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama ir visuomeninė
Šaltiniai: 
VRVA, f. 761, ap.15, b. 2571
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Pastatų Vytauto g. 50, 50B nacionalizavimo byla (Vytauto g. 42, Julija Rymkievičova (Rymkiewiczowa). 1941-1942 m. VRVA, f. 761, ap.15, b. 2571

JARUTIS, R., ŽVIRBLIENĖ, M., RIBOKAITĖ, O. Vytauto g. išklotinė. Fotogrametriniai apmatavimai. 1990 m. VRVA, 1556-11

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Vytauto  50/ Latvių 2. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Pastaba: 

Viename iš posesijos pastatų tarpukariu veikė siuvimo mokykla (VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, l. 53)

Ikonografija: