Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vilkų g. 11

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Vilkų g.
Namo nr.: 
11
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 6712
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra paveldo objekto apsaugos zonoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Vilkų g. 11 (Niedzwiedzia 20A, Parafianowicz Cecilja, Wilkaniec Maria) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1929 (1934) m. situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 6712

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Lokių 20. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

Ikonografija: