Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Lokių g. 6

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Lokių g.
Namo nr.: 
6
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
J. Beniakovskis (Bieniakonskis?)
Pastatą projektavo: 
L. Ravickis
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4145, 5568
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra paveldo objekto apsaugos zonoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Ūkinio pastato Lokių g. 6 1905 m. L. Ravickio statybos projektas (statytojas, J. Beniakovski). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4145

Ūkinio pastato Lokių g. 6 1912 m. A. Filipovičiaus Duboviko priestatų projektas (statytojas, J. Beniakovski). LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5568

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Lokių 6. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: