Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Malonioji g. 17

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Malonioji g.
Namo nr.: 
17
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
1.5
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 5211; LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4292
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Name 1945-1946 m. gyveno poetas Liudas Gira (1884-1946). 1952-1953 m. - rašytojas Jonas Marcinkevičius (1900-1953)

Literatūra ir šaltiniai

Malonioji g. 17 ( Miła 13, Blinstrubas Vladas) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1937 m. garažo projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 5211

Byla apie kanalo sutvarkymą prie Lenktosios g. 1906–1909 m., XX a. pr. planas. LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4292

GRABUSOVAS, V. Malonioji g. 17, ūkinio pastato paminklotvarkos sąlygos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Namas Malonioji g. 17. 1945-1946 m. gyveno poetas Liudas Gira. 1952-1953 m. gyveno rašytojas Jonas Marcinkevičius. Paminklo byla ir pasai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, IV 36

Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., Malonioji g. 17. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 2011 m. SĮ “Vilniaus planas”

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, 7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F. 2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: