Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Malonioji g. 16A

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Malonioji g.
Namo nr.: 
16A
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 7968, 8389; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1215
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Statytas iki Pirmojo pasaulinio karo kaip mokyklos sargo namelis

 Literatūra ir šaltiniai

Malonioji g. 16 ( Miła 12, Zienkiewicz Aleksy) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1933 m. situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 7968

Malonioji g. 16 ir kt. ( Miła 6a, 2, 12, 16) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus dokumentų byla, 1936 m. remonto leidimas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 8389

Namo Malonioji g. 16 nacionalizavimo byla (Malonioji g-vė 12, Tijunaitienė Jadviga ir Giecievičiai). 1940–1942 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1215

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Malonioji 16. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791, 7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F. 2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Pastaba: 

Statytas iki Pirmojo pasaulinio karo kaip mokyklos sargo namelis. Perstatytas XX a. 2 deš.

Ikonografija: 
Dokumentai: