Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Malonioji g. 15

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Malonioji g.
Namo nr.: 
15
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Jozefas ir Marija Horodniczy
Pastatą projektavo: 
J. Python
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3663; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1214
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Medinio 2 a. namo Malonioji g. 15 ( Miła 11, Józef Horodniczy) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla , 1931 m. J. Python projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3663

Namo Malonioji g. 15 nacionalizavimo byla (Malonioji g-vė 11, Horodničius Juozas). 1940–1942 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1214

DROBELIENĖ, J. Gyv. namas Vilniuje, Malonioji g. 15. Medienos tyrimai. 1991 m. VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 6492

PTAŠEK, M. Gyv. namo Žvėryno raj. Malonioji g. 15. Paminklosauginė užduotis. 1991 m. VRVA, 1556-1

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Malonioji 15. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: