Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Malonioji g. 4

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Malonioji g.
Namo nr.: 
4
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
nenurodyta
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3732, 7163
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Malonioji g. 4 (Miła 4, Piotr Szandrocha) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1929 m. situacijos planas.  LCVA , f. 64, ap. 9, b. 7163

Malonioji g. 4 (Miła 4, Anton i Jadwiga Gieczewscy) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1933 m. ūkinio pastato projektas, situacijos planas.  LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3732

KRIŠČIŪNIENĖ, Genovaitė. Namo, esančio Vilniuje, Malonioji g. 4 paminklotvarkos sąlygos. 1998 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Malonioji 4 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: