Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Liubarto g. 9

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Liubarto g.
Namo nr.: 
9
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Bronisław ir Jagwiga Skinder
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
VRVA, f. 761, ap.15, b. 1167
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra paveldo objekto apsaugos zonoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Liubarto g. 11 (Grodzka 11, Bronisław i Jagwiga Skinderowie). Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1933 m.  LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3671

Medinio 2 a. namo Liubarto  g. 9  (Karaimska róg Grodzka, Bronisław ir Jagwiga Skinder) 1933 m. K. Buyko projektas. Iš Namo nacianalizavimo była (Liubarto g. 11/5, Sielenevičienė Jadvyga). 1940–1943 m. VRVA, f. 761, ap.15, b. 1167

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Liubarto 9. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: