Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Karaimų g. 4

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Karaimų g.
Namo nr.: 
4
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Bronisława ir Aleksandras Rodziowie
Pastatą projektavo: 
K. Buyko
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3949
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Medinio 2 a. namo Karaimų g. 4 (Karaimska 4, B. ir A. Rodziowie) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1934 m. K. Buyko projektas.  LCVA , f. 64, ap. 9, b. 3949

Karaimų g. 4 (Karaimska 4, K. Bartoszewicz) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1929 m. sklypo planas (tuščias).  LCVA , f. 64, ap. 9, b. 591

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: 
Dokumentai: