Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

D. Poškos g. 16

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
D. Poškos g.
Namo nr.: 
16
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Kopoiko
Pastatą projektavo: 
Antonas Filipovičius-Dubovikas
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5003
Paveldosauginis statusas: 
nenurodytas
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai

Medinio namo D. Poškos g. 16 1910 m. A. Filipovičiaus Duboviko projektas. LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5003

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla D. Poškos 16 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Daugiabučio gyvenamojo namo D. Poškos 16, buto Nr. 2 Vilniuje architektūros tyrimai, R. Valecko tyrimo-projektavimo įm., 2015 m. Iš https://kvr.kpd.lt/

Gyv. namo Vilniuje D. Poškos g. Nr. 16 buto Nr. 2 perplanavimo projektas, LTSR KŪM Komprojektas, 1986 m. Iš https://kvr.kpd.lt/

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: