Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

D. Poškos g. 15

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
D. Poškos g.
Namo nr.: 
15
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Matylda Kozłowa
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 483
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Literatūra ir šaltiniai 

Namo D. Poškos g. 15 (Jasna 15, Matylda Kozłowa) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1927 m. situacijos planas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 483

Namo D. Poškos g. 15 nacionalizavimo byla (O. Vytautienės g-vė 15, Šikšnienė Liucija). VRVA, f. 761, ap.15, b. 2537

GAVIENAS, R., CAD&F Projektservisas. Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., D. Poškos g. 15. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 2007 m. Užsakovas: Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamentas, MA-118

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Poškos g. 15. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Ikonografija: