Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Birutės g. 21

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Birutės g.
Namo nr.: 
21
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Stanisław Wojciechowicz
Pastatą projektavo: 
J. Python
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 350
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Namo Birutės g. 21 (Fabryczna/ Moniuszki 46, Stanisław Wojciechowicz) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1929 m. inž. J. Python projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 350

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Moniuškos 56. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MACIJAUSKAS, J., CAD&F Projektservisas. Pastatas Vilniuje, Žvėryno raj., S. Moniuškos g. 56. Architektūriniai fotogramentriniai apmatavimai. 2007 m. Užsakovas: Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamentas, MA-101 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

Namo Birutės g. 21 (Fabryczna/ Moniuszki 46, Stanisław Wojciechowicz) Vilniaus miesto magistrato technikos skyriaus byla, 1929 m. inž. J. Python projektas. LCVA , f. 64, ap. 9, b. 350

Ikonografija: 
Ištrauka iš 1938 m. išleisto Vilniaus miesto didžiojo plano, (M. 1:5000). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka