Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Birutės g. 13

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Birutės g.
Namo nr.: 
13
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Helena Sienkiewiczowa
Pastatą projektavo: 
R. Kaplinski
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA , f. 64, ap. 9, b. 4983; VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1710
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Sklypo savininkas XX a. I p. - Wladislaw Arcisz turėjęs namus kitoje Pušų g. pusėje. 1935 m. iš Julijos Aciszowos posesiją pirko Helena Sienkiewiczowa. Dabartinis namas Birutės ir Pušų gatvių kampe pastatytas pagal 1937 m. inžinieriaus R. Kaplinskio projektą.

Literatūra ir šaltiniai

Namo Birutės g. 13 (Pušų 40/21, Šienkevičienė Elena; Fabriczna 21/Sosnowa 40, Helena Sienkiewiczowa) nacionalizavimo byla, 1937 m. inž. R. Kaplinskio projektas, kanalizacijos įvedimo projektas.  VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1710

Namo Birutės g. 13 nacionalizavimo byla (Elena Sienkevičienė). 1941 m. VRVA, f. 761, ap. 15, b. 1710

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Pušų 50. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

FILIPAVIČIENĖ, G., MIKNEVIČIENĖ, G., PUODŽIUKIENĖ, D. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Vilnius, 2004 m.

Ikonografija: