Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Bebrų g. 5A

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Bebrų g.
Namo nr.: 
5A
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Jadvyga Juchnevičiova (Jagwiga Juchniewiczowa)
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA, f. 64, ap. 9, b. 4928
Paveldosauginis statusas: 
pastatas yra paveldo objekto apsaugos zonoje
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Iki 1937 m. posesija priklausė Vincentui Bielskiui. 1937 m. sklypas padalintas. Namas pastatytas Jadvygos Juchnevičiovos (Jagwiga Juchniewiczowa) pagal inžinieriaus K. Buiko projektą 1937 m. projektą.

Literatūra ir šaltiniai

Namo Bebrų g. 5a (buv. Bobrowa 5) 1937 m. inž. K. Buiko projektas. LCVA, f. 64, ap. 9, b. 4928

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Bebrų 5. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

PTAŠEK, M. Sklypas Bebrų g. 5A, Vilniuje. Paminklotvarkos sąlygos. 1996 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas, 1412

Ikonografija: