Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Bebrų g. 5

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
Bebrų g.
Namo nr.: 
5
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
Vincentas Bielskis
Pastatą projektavo: 
Leonas Ravickis
Aukštų skaičius: 
1
Paskirtis: 
gyvenama
Paveldosauginis statusas: 
pastatas neturi teisinio apsaugos statuso
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Namas Kęstučio ir Bebrų g. sankirtoje. Pastatytas Vincento Bielskio pagal inžinieriaus Leono Ravickio 1908 m. projektą.

Literatūra ir šaltiniai

Namo Bebrų g. 5 (buv. Kęstučio g. 49) 1908 m. inž. L. Ravickio projektas. LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4532, l. 3-4

Medinių pastatų sklype projektas ir situacijos planas, 1910 m.  LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5896, l. 3

1937 m. sklypo situacijos planas.  LCVA, f. 64, ap. 9, b. 4928, l. 4

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M), Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla Kęstučio 49. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

Ikonografija: