Vilniaus
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

A. Mickevičiaus g. 10

Seniūnija: 
Žvėrynas
Gatvė: 
A. Mickevičiaus g.
Namo nr.: 
10
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Pastatą statė: 
J. Aukštokaitis
Pastatą projektavo: 
J. Python
Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Šaltiniai: 
LCVA, 64-9-3600, 7284, LCVA 761-15-1248
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
Marius Skerniškis


Namą A. Mickevičiaus g. 10 (tuometinis adresas Tomasza Zana 12) statė Jurgis Aukštakojis pagal J. Python 1932 m. projektą. 1940 m. namas nacionalizuotas iš paveldėtojų Zigmanto, Edmundo ir Vandos Aukštakojų. Buvę sklypo savininkai: Lewin Kogan (1916), L. Milejkowski (1930)

 

Literatūra ir šaltiniai

Namo A. Mickevičiaus  g. 12 1932 m. projektas (iš dalies įgyvendintas). LCVA, f. 64, ap. 9, b. 3600, l. 3

Neužstatyto sklypo planas 1930 m. LCVA, f. 64, ap. 9, b. 7284, l. 2

Namo nacionalizacijos byla, VRVA, f. 761, ap.15, b. 1248

 

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. I-II dalys. 1991 m. VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7791-7792

BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A. Vilniaus m. Žvėryno rajono istoriniai tyrimai. Namų anketos (B–M); Namų anketos (P–Ž). VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 7793, 7794

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė, PTAŠEK, Maja. Vilniaus m. Žvėryno raj. Paminklosaugos projektas. Byla A. Mickevičiaus 10. 1992 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio archyvas

MIKNEVIČIENĖ, Giedrė (PV). Vilniaus m. Žvėryno rajonas. Paminklosaugos projektas. Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas, 1992 m., VRVA, F.2 1578-1

Ikonografija: