MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Naujas straipsnis "Apie ekologiją paveldosaugoje"

Santrauka. Straipsnyje apibūdinamos ekologiško požiūrio į paveldo priežiūrą gairės Lietuvos miestų istorinėse teritorijose. Daugelyje tarptautinių dokumentų deklaruojamas holistinis gyvybingo kultūros paveldo išsaugojimas ragina ieškoti dialogo tarp šiuolaikinių poreikių ir tausojimo politikos. Lietuvos miestų istorinėse dalyse daug apleistų pastatų. Tokioms teritorijoms straipsnyje siūloma suteikti atgaivinimo (revitalizacijos) prioriteto zonų statusą. Būtina jų kaitos priežiūra – istorinių zonų valdymo organizavimas. Ekologiško būsto resursus smarkiai praplėstų tinkamai prižiūrimi senieji mediniai namai. 2011 m. pradėtoje kurti Kauno medinės architektūros duomenų bazėje kaupiama profesionali medinių pastatų dokumentacija. Tikimasi, kad per tinklalapį bus ugdomas medinės architektūros vertės supratimas, skatinantis jungtis į jos išsaugojimu suinteresuotą bendruomenę. Reikšminiai žodžiai: tausojimas, atgaivinimas (revitalizacija), istorinės teritorijos, miestų mediniai namai.

Nijolė LUKŠIONYTĖ. 2013. Apie ekologiją paveldosaugoje. In: Journal of Architecture and Urbanism 37(1): 42–50.