MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Iš Lenkijos archyvų parsivežta vertinga ikonografinė medžiaga apie Birštono ir Druskininkų medinę architektūrą

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto darbuotojai bei studentai dar 2009 m. pradėjo kaupti vizualinę bei dokumentinę medžiagą apie sparčiai nykstančią XIX a. pab. – XX a. pr. medinę Kauno architektūrą. 2011 m. pradėta kurti skaitmeninė duomenų bazė www.archimede.lt, skirta medinės miesto architektūros tyrimams. Duomenų bazėje talpinama medinių miesto pastatų fotofiksacija, ikonografinė medžiaga, ruošiami profesionalūs pastatų aprašai. Nuo 2014 m. pradžios vykdomas Lietuvos mokslų tarybos finansuojamas projektas “Mediniai miestai” – architektūros duomenų bazė“, kurio metu tęsiami pradėti darbai Kaune bei  kaupiama ir skaitmeninama informacija apie Lietuvos kurortų – Birštono bei Druskininkų architektūrą. Vykdant skaitmeninės duomenų bazės plėtrą, žinios apie medinę miestų architektūrą tampa lengvai prieinamos architektūros specialistams, amatininkams, namų savininkams, ir kitoms suinteresuotoms visuomenės grupėms.

Tarpukariu (1920 – 1939 m.) Druskininkų kurortas priklausė Lenkijai. Tad dalis duomenų apie to meto miestą, saugoma šios šalies archyvuose. Siekiant surinkti kuo daugiau medžiagos, padėsiančios vykdyti Druskininkų medinės architektūros tyrimus, 2014 m. lapkričio 17 – 23 dienomis projekto darbuotojai - doktorantė Viltė Migonytė-Petrulienė ir projekto specialistai –Asta Raškevičiūtė ir Rytis Mekiša, vyko dirbti į Lenkijos archyvus. Reikalinga ikonografinė medžiaga buvo renkama Baltstogės archyve „Archiwum Państwowe“ bei dviejuose Varšuvos archyvuose – „Archiwum Akt Nowych“ ir „Narodowe Archiwum Cyfrowe. Parsivežti vertingi 1934 m. Druskininkų planai, ikonografinė medinės miesto architektūros medžiaga, surinkta informacijos apie tarpukariu kurorte buvusius pastatus, jų inventorių ir įvairių kitų duomenų. Turima informacija padės vykdyti medinės miesto architektūros tyrimus bei virtualioje erdvėje pristatyti medinį Druskininkų paveldą.