MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Kai kurie medinės architektūros aspektai sovietmečio Lietuvoje

Lietuvos šiuolaikinę bei sovietmečio medinę architektūrą nagrinėja architektas Arnoldas Gabrėnas iš VGTU, siekdamas išryškinti medžio statybos tradicijų tąsą šiais laikais.

Nuoroda: Kai kurie medinės architektūros aspektai sovietmečio Lietuvoje