Druskininkų
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

M. K. Čiurlionio g. 67

Gatvė: 
M. K. Čiurlionio g.
Namo nr.: 
67
Tipas: 
nenurodytas

Tipas:

Aukštų skaičius: 
2
Paskirtis: 
gyvenama
Paveldosauginis statusas: 
pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą
Aprašė: 
2015 m., Ingrida Veliutė
Autentiškas namas


Istorija. K. Dineikos ir M. K. Čiurlionio gatvių kampe – 1900 m. statyta[1] K. A. U. Grudzinskų vila[2]. Senoje XX a. I p. J. Bulhako nuotraukoje šis pastatas įvardijamas kaip ponios Grudzinskajos[3]. Vienoje iš tarpukariu leistų reklaminių knygelių apie Druskininkus rašoma, kad galima apsistoti ir p. Grudziskajos viloje „Dvorek“ Jasnos (dabar Dineikos) gatvėje[4]. Druskininkuose 1910 m. gyveno 4 moterys Grudzinskajos pavarde[5].

1933–1934 m. vilos reklamoje rašoma, kad vila „Dvorek“ yra netoli saulės ir oro vonių parko. Kambariai čia šviesūs, sausi ir patogūs. Suteikiamas pilnas išlaikymas. Maisto galima gauti tiek ir dietinio, tiek ir skirto įnoringam skoniui[6] (5).

1941 m. ši vila buvo nacionalizuota ir perduota Baltgudijos (Baltarusijos) TSR smulkių šakų pramonės kooperacijai, kuri nemokamai nuomavo šį pastatą 15 metų. Perduodant buvo užfiksuotas medinis 22 kambarių, dviejų aukštų gyvenamasis namas. Taip pat du mediniai dviejų aukštų fligeliai po 5 kambarius, vienas – 9 kambarių, ledaunė bei atskiras ūkinis pastatas[7]. XX a. II p. pradžioje čia buvo įsikūrusi kurorto poliklinika[8], vėliau – jos laboratorinis korpusas[9].

 Architektūra. Pastatas medinis, daugiakampio plano, dviejų aukštų, su mansarda ir keturių aukštų apžvalgos bokšteliu. Pamatai juostiniai, tinkuoti, dėl sklypo nuolydžio į rytų pusę – aukštėjantys. Medinės karkasinės lauko sienos apkaltos vertikaliomis ir horizontaliomis profiliuotomis lentelėmis, kampai apkalti statmenai, imituojant piliastrus. Stogai – cinkuotos skardos, sudėtingi daugiašlaičiai.

Pastato tūris sudėtinis, sudarytas iš dviejų kompaktinių tūrių: šiaurinės ir pietinės dalies. Abu tūrius jungia kompozicijos centre kylantis bokštelis sudėtingu piramidiniu stogu.

 Šiaurinė vilos dalis, atgręžta į M. K. Čiurlionio gatvę – stačiakampio plano, vieno aukšto su mansarda ir mezoninu pagrindinio fasado centre. Šios pastato dalies centrinę kompoziciją papildo fligelio galuose įrengtos verandos dideliais smulkaus dalinimo langais. Kiti šio fasado langai daugiausia arkiniai. Pietinė vilos dalis, pagrindiniu vakarų fasadu atgręžta į K. Dineikos gatvę – sudėtingo stačiakampio plano, dviejų aukštų su mansarda, mezoninu į vakarų pusę ir dviejų aukštų rizalitu į rytų pusę.

Bokštelio, mezonino ir mansardos frontonai dekoruoti pasikartojančiu tekančios saulės motyvu. Bokštelio apžvalgos aikštelės kolonos profiliuotos, viršuje paremtos arkinėmis atsparomis, įrengtos dekoratyvios tvorelės, stogas puoštas drožinėtomis smailėmis.

Dalis vakarų fasado su ritmiškai išdėstytais balkonėliais, dengtais dvišlaičiais stogeliais, neseniai remontuota, praradusi autentiškumą. Anksčiau balkonų nebuvo. Pietų fasadas – skurdesnis, dalinai nuardytas, be dekoro elementų. Jame išsiskiria atvira laiptinė ir balkonai paprastomis medinių tašelių atitvaromis. Į kiemo pusę nukreipto rytų fasado kompozicija – tūrinė decetralizuota. Tūriniai akcentai – rizalitas su balkonu, medinėmis profiliuotomis kolonomis bei dekoratyvaus piešinio statinių tvorele ir šiaurinio pastato vienaaukštės dalies galinis fasadas su veranda. Kompoziciją išbaigia centre kylantis jau minėtas bokštelis[10].

Kultūrinė vertė. Šio buvusio vasarnamio architektūroje galima aptikti tiek šveicariškų vilų, tiek Stanislovo Vitkevičiaus (Stanislaw Witkievicz) sukurto taip vadinamo „Zakopanės stiliaus“ bruožų[11]. 2005 m. pastatas įrašytas į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą.

Nijolė Skurevičienė, Žydrė Petrauskaitė


[1] Kultūros vertybių registras (Unikalus objekto kodas - 30656).

[2] LCVA F. R-769, ap. 3, b. 179, l. 15, 141.

[3] Kultūros vertybių registras (...).

[4] Druskieniki Zdroje solankowe Stacja Klimatyczna. Warszawa, 1928, p. 19.

[5] LCVIA F. 1233, ap. 1, b. 6, l. 69–71.

[6] Druskieniki. Album pamiątkowe Druskienik. Białystok: Druk. Prużański, 1933/34.

[7] LCVA F. R-769, ap. 3, b. 179, l. 15, 141.

[8] Jušėnaitė J. ir Medonis Ar. Druskininkai. Vilnius, 1956, p. 33.

[9] Bučas J. Senoji Lietuvos kurortų architektūra. In: Lietuvos Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. V., 1990 Nr. 16, p. 104–119.

[10] Kultūros vertybių registras (...).

[11] Lietuvos architektūros istorija. T. 3, Vilnius 1987, p. 221.