MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkės tarptautinėje konferencijoje „Heritage 2014“ dalijosi patirtimi apie Kauno medinių namų išsaugojimą ir tvarkybą

2014 m. liepos 22-25 d. Portugalijoje Guimarães mieste vyko ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija „Heritage 2014“, skirta paveldo apsaugai ir idėjų apie tvarią miestų raidą apsikeitimui. Kaip ir ankstesnėse konferencijose didžiausias dėmesys skirtas įvairių rūšių paveldo tyrimams ir darnaus vystymosi koncepcijų kūrimui. Svarbiausios konferencijos tyrimų kryptys buvo aplinka, ekonomika, visuomenė ir kultūra. Būtent per šiuos aspektus žymiausi pasaulio ekspertai gvildeno  ankstesniais metais (2008, 2010, 2012 metais) pradėtas diskusijas ir keitėsi įvairiose šalyse įgyta patirtimi bei pavyzdžiais. Akivaizdu, kad visame pasaulyje paveldas yra svarbi komercijos, verslo, laisvalaikio ir politikos dalis, todėl būtina ieškoti galimybių kaip darniai apjungti šias miestų plėtros sritis. Konferencija vyko Guimarães mieste, kurio istorinis centras 2001 m. įtraukas į UNESCO paveldo sąrašą, 2012 m. čia buvo Europos kultūros sostinė.

Apie Lietuvos medinio paveldo išsaugojimo problemas ir jų sprendimo būdus buvo parengti du straipsniai. Prof. dr. Nijolė Lukšionytė kartu su doktorante Vilte Migonyte parašė straipsnį „Wooden architecture in Kaunas: hopes of preserving“. Konferencijos metu liepos 24 d. V.Migonytė šia tema pristatė žodinį bei stendinį pranešimą. Kitą straipsnį ir konferencijos pranešimą parengė dr. Ingrida Veliutė: „Cutting-edge technology for preservation and promotion of Architectural Heritage“. Straipsniai sulaukė nemažo konferencijos dalyvių susidomėjimo.

Abu straipsniai publikuoti recenzuojamame tarptautiniame leidinyje:

Heritage 2014 – Proceedings of the 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development // Editors: Rogério Amoêda, Sérgio Lira & Cristina Pinheiro. Vol. 1. Portugal: Green Lines Institute, 2014, p. 731-743; 769-776. eBook ISBN: 978-989-98013-7-0.

Prisegtuke rasite konferencijos programą.

Daugiau informacijos: http://heritage2014.greenlines-institute.org/h2014website/index.html

Internetinėje duomenų bazėje www.archimedė.lt sukaupta daug informacijos apie Kauno miesto medinę architektūrą. Per 2014-2015 m. šioje svetainėje atsiras dar daugiau duomenų apie Kauno miesto medinę architektūrą ir bus integruota Birštono bei Druskininkų kurortų medinė architektūra.

Dalyvavimą konferencijoje rėmė Lietuvos mokslo taryba per projektą „Mediniai miestai" - architektūros duomenų bazė“ ir Vytauto Didžiojo universitetas per klasterių projektą „Istorinės atminties refleksija mediniuose miestiečių namuose ir jų išlikimo perspektyvos“.

Dr. Ingrida Veliutė

PrisegtukasDydis
PDF icon heritage2014_programme_web.pdf1.54 MB