MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Nauji leidiniai apie medinės architektūros priežiūrą ir tvarkymą

2016 m. buvo parengta nauja metodinių leidinių serija apie medinių namų priežiūrą, gaisrų prevenciją ir kultūros paveldo tyrimus. Šie leidiniai skatina naujai pažvelgti į savo gyvenamąją aplinką ir geriau suprasti jos vertę. Juose pateikiami praktinio pobūdžio patarimai ir kita aktuali informacija padės kiekvieno (ypatingai seno) pastato gyventojui ar valdytojui saugiau, efektyviau ir racionaliau naudotis savo gyvenamąja aplinka.

Į kultūros paveldo gyventojus, valdytojus ar savininkus orientuotos metodinės medžiagos iki šiol Lietuvoje išleista labai mažai ir paprastai ji sunkiai randama/ prieinama. Daugumai medinių pastatų gyventojų trūksta informacijos apie šios aplinkai jautrios architektūros priežiūrą, tinkamiausias medžiagas ir priemones efektyviam jos tvarkymui. Dažnai kylantys gaisrai rodo kol kas menkai suprantamas ir naudojamas organizacines bei technines gaisro prevencijos priemones. O norinčiam atlikti kultūros paveldo objekto tyrimus net neaišku nuo ko pradėti, nes iki šiol vienoje vietoje nebuvo pateikta informacija apie su tyrimų vykdymu susijusias procedūras, egzistuojančius tyrimų metodus ir Lietuvoje veikiančias įstaigas, galinčias juos atlikti.  Ši situacija paskatino sutelkti profesionalių kultūros paveldo srities specialistų komandą ir parengti lengvai suprantamą bei kiekvienam laisvai prieinamą medžiagą.

Elektronines leidinių versijas galite surasti čia:

http://www.archimede.lt/praktiniai-patarimai