MEDINĖS ARCHITEKTŪROS
DUOMENŲ BAZĖ

Paieškoti detaliau

Miestų medinės architektūros išsaugojimo galimybės

Santrauka. Paveldosaugos institucijos Lietuvoje nuo 2002 m. deklaruoja medinės architektūros išsaugojimo būtinumą, tačiaurealių rezultatų pasiekta labai nedaug. Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva parengta medinės architektūros apsaugos strategijosprograma kol kas nedavė apčiuopiamų rezultatų.
Straipsnis skirtas Kauno medinės architektūros išsaugojimo poreikių ir galimybių analizei. Kaune išliko medinių dvarelių, sodybinių namų, vilų, kotedžų, vasarnamių, nuomojamų namų, kariškių ir geležinkeliečių gyvenamųjų kompleksų. Reikėtų išsaugoti šių tipologinių grupių architektūros reprezentantus visose miesto dalyse. Jie atspindi profesionaliosios ir etninės (miesto, dvaro, kaimo)tradicijų jungtį ir dėl to yra išskirtiniai lokalinio tapatumo perdavėjai.VDU Menų fakultete 2009 m. vykdytas edukacinis projektas atskleidė, jog medinių namų išlikimas daugiausia priklauso nuo savininkų motyvacijos. Savininkų patraukimas į medinio paveldo rėmėjų pusę laikytinas svarbiausia išsaugojimo sąlyga. Būtina organizuotikonsultavimą apie paveldui palankią namų priežiūrą ir tvarkymą. Medinių namų atgaivinimu suinteresuota bendruomenė galėtų kurtis ir dalintis informacija virtualioje aplinkoje.

Nijolė LUKŠIONYTĖ. Miestų medinės architektūros išsaugojimo galimybės. In: Urbanistika ir architektūra. Nr. 35 (2). Vilnius, VGTU, 2011, p. 129-140.

PrisegtukasDydis
PDF icon tpa_vol35_no2_129-140_luksionyte.pdf12.13 MB